Cách Sỡ Hữu Dragon Talon Và Hallow Scrythe Trong Bloxfruits

Nay Tui Sẽ Hướng Dẫn Các Bạn Lấy Daragon Talon và Hallow Scrythe Trong Blox Fruits

Dragon Talon là một phong cách chiến đấu đã được phát hành trong Bản cập nhật 16 và có thể học được từ NPC Uzoth . Nó phục vụ như một bản nâng cấp cho người tiền nhiệm của nó, Dragon Breath , cả hai đều có các bước di chuyển giống như rồng: 

Video Đánh Giá:

Hallow Scythe là một trong ba thanh kiếm thần thoại , được thêm vào trong bản cập nhật 16 .

 

Hallow Scythe có thời gian hồi chiêu khi nhấp chuột rất thấp, cũng như khả năng rơi ra khoảng 10%. Bất chấp Tình trạng Thần thoại của nó, nó là một thanh kiếm tốt có tiềm năng kết hợp và sát thương khá.

Video Đánh Giá: